Semestrul II 

Licență

  1. Finanțe si Bănci
  2. Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor
  3. Contabilitate şi Informatică de Gestiune
  4. Management
  5. Informatică Economică

Master

  1. Anteprenoriat şi administrarea afacerilor
  2. Bănci şi asigurări
  3. Control, audit şi expertiză financiar contabilă
  4. Managementul dezvoltării afacerilor
  5. Finanțe și guvernanță publică europeană