Cursuri pentru programul de studiu: Automatica si Informatica Aplicata

Anul I Anul II Anul III Anul IV

Anul I
 1. Analiza matematica
 2. Algebra liniara, geometrie analitica si diferentiala
 3. Programarea calculatoarelor
 4. Chimie
 5. Economie
 6. Limba engleza 1 / Limba franceza 1
 7. Fizica
 8. Ecuatii diferentiale
 9. Metode numerice
 10. Matematici speciale
 11. Grafica asistata de calculator
 12. Mecanica
 13. Proiectarea algoritmilor
 14. Limba engleza 2 / Limba franceza 2

[ Top ]

Anul II
 1. Limbaje de programare
 2. Teoria sistemelor I
 3. Dispozitive Electronice
 4. Electrotehnica I
 5. Masurari electrice si electronice
 6. Programare orientata pe obiect
 7. Limba engleza 3 / Limba franceza 3
 8. Filozofie / Institutii europene si administratie europeana
 9. Baze de date
 10. Electrotehnica II
 11. Teoria sistemelor II
 12. Circuite electronice liniare
 13. Analiza si sinteza dispozitivelor numerice
 14. Practica informatica
 15. Limba engleza 4 / Limba franceza 4

[ Top ]

Anul III
 1. Modelare, identificare si simulare I
 2. Masurari si traductoare II
 3. Optimizari / Retele de calculatoare
 4. Masini electrice si actionari
 5. Sisteme cu microprocesoare
 6. Electronica digitala
 7. Arhitectura calculatoarelor
 8. Sisteme de operare si limbaje in timp real
 9. Fiabilitate si diagnoza
 10. Electronica de putere pentru sisteme automate / Proiectarea asistata a circuitelor electronice
 11. Sisteme de achizitie a datelor
 12. Echipamente de automatizare si protectie
 13. Proiectarea bazelor de date / Aplicatii Java
 14. Practica de specialitate

[ Top ]

Anul IV
 1. Ingineria reglarii automate
 2. Automate si microprogramare
 3. Estimare si identificare
 4. Echipamente hidropneumatice pentru sisteme automate / Software industrial
 5. Sisteme numerice de reglare
 6. Retele si sisteme de comunicatie
 7. Tehnici de securizarea informatiei / Tehnologii web
 8. Mecatronica
 9. Conducerea proceselor energetice
 10. Conducerea proceselor electrice
 11. Management industrial

[ Top ]