Facultatea de Științe Economice

este structurata in doua departamente:

  1. Departamentul de Finanțe și contabilitate (F.C.)
    Director: Conf. univ. dr. Căruntu Genu Alexandru
  2. Departamentul de Management și Administrarea Afacerilor (M.A.A.)
    Director: Lector univ. dr. Enea Constanţa

Cadre didactice titulare ale

Facultatii de Științe Economice - UCB Targu-Jiu

1. Profesor univ.dr. Chirițescu Dumitru Dorel Decan F.Ș.E. PDF
2. Conferentiar univ.dr. Căruntu Genu Alexandru Director Departamentul F.C. PDF
3. Lector univ. dr. Enea Constanţa Director Departamentul de M.M.A.A. PDF