• Programul de studii universitare de licenţă – Contabilitate şi informatică de gestiune

            Programul de studiu Contabilitate şi informatică de gestiune se derulează în cadrul Facultatii de Stiinte Economice patronat de Departamentul de Finante si Contabilitate.

            Programul de studiu a fost autorizat să funcţioneze începând cu anul 1998-1999 conform H.G. nr. 442/10.08.1998 şi acreditat în anul 2004 conform adresei nr. 662/24.03.2005.

            Din anul 2005 specializarea este organizata ca ciclul I Bologna, pe durata de 3 ani cu 180 credite.

            Programul de studiu Contabilitate şi informatică de gestiune se încadrează în Domeniul de specializare Contabilitate, conform H.G. nr. 676/28.06.2007 publicată în Monitorul Oficial 481/18.07.2007.

  • Programul de studii universitare de master – Control, audit şi expertiză financiar-contabilă