• Programul de studii universitare de licenţă – Economia comerţului, turismului şi serviciilor

Programul de studiu Economia comerţului, turismului şi serviciilor se derulează în cadrul Facultatii de Stiinte Economice fiind patronat de Departamentul de Management, Marketing şi Administrarea Afacerilor.

            Programul de studiu a fost autorizat să funcţioneze începând cu anul 1992-1993 sub denumirea Turism-servicii conform H.G. nr. 288/01.06.1992 în cadrul Facultăţii de Ştiinţe şi a Ordinului Ministrului Învăţământului şi Ştiinţei nr. 5590/1992. Prin Ordinul Ministrului nr. 6540/1994 şi a Anexei nr. 45B la Ordin, programul de studiu şi denumirea au rămas aceleaşi şi anume Turism şi servicii.

            Din anul 1997-1998 Facultatea de Ştiinţe s-a reorganizat, programul de studiu funcţionând în cadrul noii Facultăţi de Ştiinţe Economice. În anul 2000 programul de studiu a fost acreditat conform H.G. nr. 696/17.08.2000. Începând cu anul 2002-2003 programul de studiu funcţionează sub denumirea de Economia comerţului, turismului şi serviciilor conform H.G. nr. 410/25.04.2002.

            Din anul 2005 specializarea este organizata ca ciclul I Bologna, pe durata de 3 ani cu 180 credite.

            Programul de studiu Economia comerţului, turismului şi serviciilor se încadrează în Domeniul de specializare Administrarea afacerilor, conform H.G. nr. 676/28.06.2007 publicată în Monitorul Oficial 481/18.07.2007

  • Programul de studii universitare de master – Anteprenoriat şi administrarea afacerilor

 

.