1. Legea Educației Naționale nr. 1/2011
  2. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 75/2011 pentru modificarea și completarea OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației
  3. Ordinul 3928/21 aprilie 2005 al M.E.C. privind asigurarea calitatii serviciilor educationale in institutiile de invatamant superior