Priorităţile facultăţii din perspectiva resurselor umane cuprind:

  • Promovarea, menţinerea şi motivarea personalului existent şi productiv într-un mediu extrem de mobil şi competitiv;
  • Evaluarea cadrelor didactice pe baza indicatorilor calitativi de cercetare;
  • Continuarea sprijinirii participării la manifestările ştiinţifice de prestigiu, naţionale şi internaţionale;
  • Atragerea de resurse suplimentare prin activităţi de cercetare (granturi destinate tinerilor cercetători).

Dezvoltarea și susținerea resursei umane reprezintă o provocare mereu prezentă, iar fundamentarea deciziilor strategice în ceea ce priveşte managementul resurselor umane, se va axa pe asigurarea stabilității corpului didactic, creșterea performanțelor acestuia, astfel încât procesul de învățământ și cercetare să nu fie afectat.

În centrul atenţiei se vor regăsi beneficiarii direcţi ai procesului educaţional, respectiv studenţii şi interesele acestora. Deciziile în interiorul facultăţii vor fi luate prin consultarea permanentă a  studenților atât în cea ce priveşte conținuturile didactice, cât şi modul de organizare a activităților didactice  şi a activităților‐suport, asociate procesului didactic.