Misiunea de bază a Facultăţii de Ştiinţe Economice este aceea de a pregăti tinerele cadre în profilul economic necesare economiei naţionale, la un nivel comparabil cu standardele operaţionale din Uniunea Europeană. Principalele obiective  prioritare ale  facultăţii  răspund  exigenţelor Hotărârilor  de  la  Bologna şi Berlin, legislaţiei  române  în domeniul  educaţiei, hotărârilor ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi programului managerial al Rectorului Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu. Facultatea de Ştiinţe Economice  este o componentă structurală a cărei misiune este complexă, cuprinzând activităţi didactice şi de cercetare, urmărind în permanenţă:

  • Instituirea unui sistem de asigurare a calităţii şi excelenţei academice în activitatea didactică, educaţională şi de cercetare, manifestând o largă deschidere spre sistemul european de valori;
  • Formarea şi pregătirea specialiştilor în domeniul economic;
  • Promovarea şi dezvoltarea unor componente culturale specifice;
  • Adaptarea la cerinţele comunităţii academice naţionale şi internaţionale;
  • Dezvoltarea activităţii de cercetare ca o componentă importantă a activităţii universitare, ce stă la baza unei profesionalizări de nivel înalt;
  • Promovarea unei oferte educaţionale corespunzător cerinţelor formulate de diverse categorii de populaţie, pe fondul necesităţii contracarării efectelor negative determinate de restrângerea bazei sociale de selecţie;
  • Furnizarea serviciilor necesare partenerilor externi pentru susţinerea dezvoltării regionale.