Programul POS-DRU 2007-2013 – proiecte coordonate de UCB, prin profesori de la FSE:

  1. Instrumente inovative de predare învățare pentru studenții si masteranzii din domeniul financiar bancar, contabilitate si audit, ID 140799, Fonduri structurale, Programul POS-DRU 2007-2013, Domeniul 1.2 Calitate in învățământul superior, Beneficiar, Manager proiect: prof.univ.dr. Babucea Gabriela, buget ce revine universității: 1.039.489 lei, perioada de derulare 2014-2015, https://www.facebook.com/media/set/?set=a.256631621209928.1073741839.228127900726967&type=3
  2. Îmbunătățirea programelor universitare de studii in domeniile Administrării afacerilor, Contabilității si științelor juridice prin consultarea alumni, ID 140930,   Fonduri structurale, Programul POS-DRU 2007-2013, Domeniul 1.2 Calitate in învățământul superior, Beneficiar, Manager proiect: prof.univ.dr.ing. Ghimiși Stefan, buget ce revine universității: 784.779 lei, perioada de derulare 2014-2015, http://cva.comunicare-alumni.ro/

Programul POS-DRU 2007-2013- proiecte in care UCB este partener, reprezentata de profesori de la FSE:

  1. Convergenta pregătirii universitare cu viața activa in domeniul economic, ID 63960 – Fonduri structurale, Programul POS-DRU 2007-2013, Domeniul 2.1, Tranziția de la scoală la viața activa, Partener, Manager proiect: prof.univ.dr.ing. Ghimisi Stefan, buget ce revine universității: 1.689.796,25 lei, perioada de derulare 2010-2013, http://www.centre-economice.ro
  2. Formarea continua a profesorilor de Istorie si Geografie in societatea cunoasterii, ID 62651 – Fonduri structurale, Programul POS-DRU 2007-2013, Domeniul 1.3, Profesionisti in educatie si formare, Partener, Coordonator: prof.univ.dr. Babucea Gabriela , buget ce revine universitatii: 366.440lei, perioada de derulare 2010-2013, http://www.istorie-geografie.ro/proiect
  3. Asigurarea competentelor corespunzătoare cerințelor pieței muncii prin programe de studii de excelență cu dimensiune internațională, ID 134518, Fonduri structurale, Programul POS-DRU 2007-2013, Domeniul 1.2 Calitate in învățământul superior, Partener, Manager proiect: prof.univ.dr. Babucea Gabriela, buget ce revine universității: 129.016 lei, perioada de derulare 2014-2015, http://spredi.rau.ro/
  4. START UP ANTREPRENORIAL, ID 150369, Fonduri structurale, Programul POS-DRU 2007-2013, Domeniul 3.1 Promovarea culturii antreprenoriale, Partener, responsabil proiect: Pociovalisteanu Diana, buget ce revine universității: 1.478.617,50 lei, perioada de derulare 2015, http://www.romaniastart-up.ro