Profesori de la FSE

Fișele disciplinelor

Competenţele programelor de studii

Admitere

CONFERINȚE ȘI EVENIMENTE


Conferinte si evenimente organizate de F.S.E.

CENTRE DE EXCELENȚĂ


Centre de excelență, prezentarea centrelor împreună cu directorul și membrii acestora

ASOCIAȚII ȘTIINȚIFICE


Cadrele didactice ale Facultății de Științe Economice sunt membri în diferite asociații știintifice naționale și internaționale

CERCURI STUDENȚEȘTI


Cercetarea științifică studențească este susținută prin înființarea de Cercuri Științifice Studențești
profesori inginerie

CONDUCERE


Conducerea / Consiliul facultatii
Planuri: Operational, Strategic, de Cercetare
carte inginerie

SESIUNI EXAMENE


Structura examenelor pe an universitar
Sesiuni semestre I si II
calendar inginerie

STRUCTURA ANULUI


Structura anului universitar
Studii universitare de licenţă şi master
classroom inginerie

GRUPE STUDENTI


Management si Administrarea Afacerilor (MAA),Finanțe şi Contabilitate (DFC)
black2 inginerie

LICENTA


Comisii licenta / Sesiuni
Acte necesare: Cereri, Opis licenta, Fise
graduate inginerie

MASTER


Metodologie finalizare studii
Acte necesare: Cereri, Opis disertatie, Fise necesare

Laboratoare Facultatea de Știinte Economice din U.C.B.