CURSURI DIDACTICE

Specializările din cadrul Facultății de Științe Economice:

1.

Administrarea afacerilor

2.

Cibernetică,statistică și informatică economică

3.

Contabilitate

4.

Finanțe

5.

Management