REGULAMENT
de acordare a burselor

si a altor forme de sprijin material pentru
studentii Universitatii „Constantin Brancusi” Tg-jiu
I. DISPOZITII GENERALE
1. Prin Hotararea Guvernului Romaniei nr. 558/1998 in invatamantul superior de stat se atribuie patru tipuri de burse:
1.1 burse de studiu;
1.2 burse de merit;
1.3 burse de performanta;
1.4 burse sociale.
2. Aceste burse sunt subventionate in totalitate de bugetul de stat si sunt repartizate institutiilor de invatamant superior de catre MEC, proportional cu numarul studentilor fara taxa de studiu, de la cursurile de zi, invatamant de lunga durata sau invatamant de scurta durata.
3. Punerea in practica a anexei 2 la Hotararea Guvernului Romaniei nr. 558/1998, la nivelul Universitatii „Constantin Brancusi” Tg-Jiu, s-a efectuat de catre Comisia de protectie sociala si activitati studentesti impreuna cu reprezentantii organizatiilor studentesti, care au elaborat prezentele „Criterii generale de acordare a burselor si a altor forme de sprijin material”.
II. CONDITIILE DE ACORDARE A BURSELOR
4. Bursele de studiu si bursele de merit se acorda studentilor din invatamantul superior de stat in functie de rezultatele obtinute la invatatura.
Bursa de performanta este una singura este una singura pe universitate si se acorda prin concurs in functie de performantele candidatilor.
Bursele de ajutor social se acorda la cere, in functie de situatia materiala a studentului.
Studentii primesc burse in baza criteriilor generale si a criteriilor specifice aprobate de Senatul Universitatii „Constantin Brancusi”.
5. Cuantumul bursei minime se stabileste la inceputul fiecarui semestru de catre Senatul Universitatii „Constantin Brancusi”, in asa fel incat aceasta sp acopere cheltuielile de cazare in camine si respectiv masa la cantine in urmatoarele conditii:
5.1 Facultatea de Ştiinţe Economice
5.1.1 media minima 7.00;
5.1.2 pentru anii IV, V toate examenele promovate in semestru, respectiv an;
5.1.3 pentru anii I, II, III – promovarea tuturor creditelor contractate la semestru, respectiv an;
5.2 Facultatea de Stiinte Economice
5.2.1 media minima 8.50;
5.2.2 pentru anii III, IV toate examenele promovate in semestru, respectiv an;
5.2.3 pentru anii I, II – promovarea tuturor creditelor contractate la semestru, respectiv an;
5.3 Facultatea de Stiinte Juridice si Administrative
5.3.1 media minima 8.50;
5.3.2 pentru anii III, IV toate examenele promovate in semestru, respectiv an;
5.3.3 pentru anii I, II – promovarea tuturor creditelor contractate la semestru, respectiv an;
5.4 Colegiul Universitar
5.4.1 media minima 7.00;
5.4.2 pentru anii I, II, III – promovarea tuturor creditelor contractate in semestru, respectiv an;
6. Bursa de merit este de 1,5 ori mai mare decat bursa de studiu si se acorda unui singur student din fiecare an al specializari pentru 5 luni consecutive (pe perioada unui semestru).
Bursele de merit se acorda numai dupa 3 semestre consecutive, dupa criterii stabilite de decanate, in urmatoarele conditii:
6.1 Facultatea de Ştiinţe Economice
6.1.1 media minima 9.50;
6.1.2 pentru anii IV, V toate examenele promovate in semestru, respectiv an;
6.1.3 pentru anii II, III – promovarea tuturor creditelor contractate in semestru, respectiv an;
6.2 Facultatea de Stiinte Economice
6.2.1 media 10;
6.2.2 pentru anii III, IV toate examenele promovate in semestru, respectiv an;
6.2.3 pentru anul II – promovarea tuturor creditelor contractate in semestru, respectiv an;
6.3 Facultatea de Stiinte Juridice si Administrative
6.3.1 media 10;
6.3.2 pentru anii III, IV toate examenele promovate in semestru, respectiv an;
6.3.3 pentru anul II – promovarea tuturor creditelor contractate in semestru, respectiv an;
6.4 Colegiul Universitar
6.4.1 media minima 9.50;
6.4.2 pentru anii II, III – promovarea tuturor creditelor contractate in semestru, respectiv an;
7. Cuantumul bursei de performanta este de doua ori mai mare decat bursa de studiu, este una pe Universitate si se acorda in urmatoarele conditii de performanta:
7.1 studentilor cu performante stiintifice care sa se fi remarcat la o competitie stiintifica internationala sau nationala prin obtinerea unui premiu (locul I, II, III) sau obtinerea unui brevet de inventie;
7.2 studentilor cu performante cultural-artistice deosebite prin obtinerea unui premiu (locul I, II, III) la manifestari internationale sau nationale;
7.3 studentilor cu performante sportive deosebite prin obtinerea unui premiu (locul I, II, III) la manifestari internationale sau nationale.
Studentii de performanta nominalizati la subpunctele a, b, c trebuie sa indeplineasca si cerintele pentru acordarea bursei de merit.
8. Bursele de ajutor social se acorda la 20% din numarul total al studentilor inmatriculati fara taxa la Universitatii „Constantin Brancusi”, Tg-Jiu, dupa cum urmeaza:
8.1 studentilor integralisti din institutiile de invatamant superior de stat, carora li se aplica prevederile art. 10, lit. r din lg. 42/1990 republicata, in baza certificatului eliberat de Comisia pentru aplicarea lg. 42/1990. care atesta calitatea lor ori a unui dintre parinti de „Luptatori pentru Victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989” sau de „Erou-martir” – cu una dintre mentiunile: ranit, retinut, ranit si retinut, remarcat prin fapte deosebite, insotit de brevet semnat de Presedintele Romaniei;
8.2 studentilor orfani, celor proveniti din casele de copii sau plasament familial, care nu realizeaza venituri;
8.3 studentilor TBC, care se afla in evidenta unitatilor medicale, celor care sufera de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsortie grave, boli imunologice, cei infestati cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, spondilita anchilozanta sau reumatism articular;
8.4 studentilor a caror familie nu realizeaza pe ultimele trei luni un venit lunar net mediu pe membru de familie mai mare decat salariul minim pe economie, departajarea se va face in functie de situatia scolara si venit.
9. Bursa de ajutor social se poate acorda si ocazional, in cuantumuri cel putin egale cu bursa minima, stabilite de Senatul universitatii, indiferent daca studentul mai beneficiaza de alta categorie de bursa, astfel:
9.1 bursa de ajutor social ocazional pentru imbracaminte, care se poate acorda studentilor orfani, studentilor defavorizati din punct de vedere social, studentilor proveniti din casele de copii, studentilor proveniti din plasament familial sau din incredintare, a caror familie nu realizeaza pe ultimele trei luni un venit lunar net mediu pe membru de familie mai mare decat 75% din salariu minim pe economie.
Aceasta categorie de bursa de ajutor social ocazional se poate acorda aceluiasi student de doua ori in decursul unui an universitar.
9.2 bursa de ajutor social ocazional de maternitate, care se acorda studentei sau studentului a carui sotie nu realizeaza alte venituri decat bursele, consta intr-o bursa pentru nastere si lehuzie si o bursa pentru procurarea imbracamintei copilului nou nascut;
9.3 bursa de ajutor social ocazional in caz de deces se poate acorda pentru decesul unui membru al familiei studentului(ei) (sot, sotie, copil) sau in caz de deces al studentului(ei), necasatorit(a) sau casatorit(a), cu sot/sotie care nu realizeaza venituri. Suma care se atribuie in caz de deces este stabilita de catre Biroul Senatului Universitatii.
10. Bursa de performanta atribuita pentru performante stiintifice se poate atribui incepand cu anul al doilea de studii pentru 12 luni consecutive, incepand cu data atribuirii, prin concurs, la nivelul institutiei de invatamant superior. Aceasta se acorda si pe perioada vacantelor, inclusiv a vacantei de vara pentru studenti.
11. Bursele de merit se atribui studentilor cu rezultate deosebite la invatatura, bursele de studiu si de ajutor social se atribuie studentilor pe durata anului univeritar (cursuri, sesiuni de examene, activitati practice, examen de licenta sau de absolvire), in conformitate cu planul de invatamant, cu exceptia vacantelor.
12. Bursele se atribuie pe perioada vacantelor, daca studentii bursieri sunt orfani, daca provin din case de copii sau de plasament familial ori daca sunt bolnavi de TBC si se afla in evidenta unitatilor medicale, celor care sufera de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsortie grave, boli imunologice, cei infestati cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, spondilita anchilozanta sau reumatism articular acut.
13. Studentii care urmeaza concomitent doua specializari in institutii de invatamant superior de stat pot beneficia de burse de la bugetul de stat numai de la una din institutii, cu conditia ca numarul total al anilor in care beneficiaza de bursa sa nu depaseasca numarul anilor de studiu prevazut ca durata de scolarizare la specializarea de la care urmeaza sa beneficieze de bursa.
Absolventii cu diploma de licenta care urmeaza o a doua specializare sau studentii reinmatriculati pot beneficia de burse de la bugetul de stat, cu conditia ca numarul anilor in care au beneficiat de bursa sa nu depaseasca numarul anilor de studiu prevazut ca durata de scolarizare la specializarea de la care urmeaza sa beneficieze de bursa.
III. REPARTIZAREA FONDULUI DE BURSE
14. Fondurile pentru acordarea burselor de stat sunt repartizate Universitatii „Constantin Brancusi”, Tg-Jiu de catre MEC, proportional cu nr. studentilor de la cursurile de zi, invatamant de lunga durata sau invatamant de scurta durata, inmatriculati la data de 1 octombrie al fiecarui an universitar.
15. Fondul total al burselor (de studiu, merit si sociale) reprezinta fondul total constituit pe universitate dupa scaderea din fondul total repartizat de MEC, a bursei de performanta.
16. Fondul total al burselor de studiu si merit reprezinta fonul ramas dupa eliminarea fondului total al burselor sociale pe universitate.
17. Fondul total al burselor sociale se constituie la nivel de universitate in functie de nr. dosarelor aprobate de fiecare facultate, dar nu poate sa fie mai mare de 20% din fondul total al burselor de studiu si merit.
18. Fondul burselor de studiu si merit pe facultate se constituie din fondul total al burselor de studiu si merit pe universitate si este proportional cu nr. studentilor fara taxa de la cursurile de zi, invatamant de scurta durata sau invatamant de lunga durata din cadrul facultatii respective.
19. Fondul burselor de studiu pe facultate se constituie din fondul burselor de studiu si merit pe facultate prin eliminarea fondului burselor de merit.
20. Fondul burselor de merit se constituie la nivel de facultate si reprezinta suma burselor de merit acordate in conditiile prezentului regulament pe ani de studiu si specializari.
21. Fondul burselor de studiu pe specializare se constituie din fondul burselor pe facultate si este proportional cu nr. studentilor de la cursurile de zi, invatamant de scurta durata si invatamant de lunga durata, din cadrul specializarii respective.
22. Fondul burselor de studiu la nivel de an se constituie din fondul burselor pe specializare si este proportional cu nr. studentilor din anul respectiv.
La nivel de an se aloca numai burse de studiu intregi, in conformitate cu conditiile de acordare a burselor prezentate la capitolul I.
Fondurile ramase nedistribuite la nivel de an se redistribuie in cadrul altor ani ai specializarii respective in conformitate cu conditiile de acordare a burselor.
23. Daca din fondul burselor de studiu la nivel de specializare au ramas sume nedistribuite, acestea vor fi redistribuite la nivel de facultate.
24. Daca din fondul burselor de studiu la nivel de facultate au ramas sume nedistribuite, acestea vor fi redistribuite la nivel de universitate.
25. Daca la nivel de universitate din fondul burselor de studiu au ramas sume nedistribuite, atunci cuantumul burselor de studiu se va mari in asa fel incat suma nedistribuita sa se gaseasca in aceste burse.
26. Pentru bursele de studiu si merit, in caz de egalitate, departajarea se va face dupa media anilor precedenti. Pentru studentii anului I departajarea se va face dupa media de la bacalaureat.
IV. SANCTIUNI
27. Studentii care beneficiaza de burse de studiu, de merit si sociale, pot sa piarda partial sau total bursa daca au savarsit urmatoarele abateri:
27.1 absentarea nemotivata de la activitatile didactice;
27.2 insultarea unui cadru didactic universitar;
27.3 admonestarea unui cadru didactic universitar sau oricare alt angajat din Universitate „Constantin Brancusi” din Tg-Jiu.
27.4 savarsirea de stricaciuni sau perturbarea linistii in caminele studentesti, cantina, laboratoare, sali de curs;
27.5 cazarea in camine in mod ilegal a persoanelor straine;
27.6 organizarea in incinta universitatii a unor manifestari cu caracter obscen, xenofob sau instigarea la violenta.
28. Studentii care cumuleaza absente la activitatile didactice isi pierd bursa de studiu sau merit pe o luna sau mai multe conform unor reglementari stabilite de decanate.
29. Daca studentul bursier a insultat un cadru didactic universitar sau oricare alt angajat din Universitate „Constantin Brancusi” din Tg-Jiu, la cererea scrisa a acestuia si dupa aprobarea Consiliului facultatii, i se ridica bursa pe o luna sau doua (dupa caz).
30. Daca insulta este urmata si de admonestare, studentul pierde bursa pe intreg semestrul.
31. Daca studentul bursier a savarsit una din abaterile d, e, f, dupa aprobarea Consiliului facultatii, isi poate pierde bursa pe o luna, doua luni sau integral.
32. Daca abaterea a fost consemnata la sfarsitul semestrului, sanctiunea cu retragerea bursei pe o luna, doua sau integral se poate transfera in semestrul urmator cu aprobarea Consiliului facultatii cu conditia ca studentul in cauza sa indeplineasca conditiile de medie pentru a primi o noua bursa.