• Programul de studii universitare de licenţă – Management

 Programul de studiu Management se derulează în cadrul Facultatii de Stiinte Economice fiind patronat de Departamentul de Management, Marketing şi Administrarea Afacerilor.

            Programul de studiu a fost autorizat să funcţioneze începând cu anul 1998-1999 sub denumirea Managementul firmei – conform H.G. nr. 442/10.08.1998 pentru modificarea şi completarea H.G. nr. 294/1997 – în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice. Prin H.G. nr. 410/2002, începând cu anul universitar 2002-2003 programul de studiu s-a transformat în Management. Începând cu anul 2002-2003 programul de studiu funcţionează sub denumirea de Management, fiind acreditat în anul 2004 conform adresei nr. 662/24.03.2005.

            Din anul 2005 specializarea este organizata ca ciclul I Bologna, pe durata de 3 ani cu 180 credite.

            Programul de studiu Management se încadrează în Domeniul de specializare Management, conform H.G. nr. 676/28.06.2007 publicată în Monitorul Oficial 481/18.07.2007.

  • Programul de studii universitare de master – Managementul dezvoltării afacerilor