Facultatea de Științe Economice

este structurata in doua departamente:

  1. Departamentul de Finanțe și contabilitate (F.C.)
    Director: Conf. univ. dr. Ecobici Nicolae
  2. Departamentul de Management și Administrarea Afacerilor (M.A.A.)
    Director: Lector univ. dr. Claudia Pupazan Mungiu

Cadre didactice titulare ale

Facultatii de Științe Economice - UCB Targu-Jiu

1. Profesor univ.dr. Răbonțu Cecilia Decan F.Ș.E. PDF
2. Conferentiar univ.dr. Bălăcescu Aniela Prodecan F.Ș.E. PDF
3. Conferentiar univ.dr. Ecobici Nicolae Director Departamentul F.C. PDF
4. Lector univ. dr. Claudia Pupazan Mungiu Director Departamentul de M.M.A.A. PDF
5. PDF
6. PDF
7. PDF
8. PDF
9. PDF
10. PDF
11. PDF
12. PDF
13. PDF
14. PDF
15. PDF
16. PDF
17. PDF
18. PDF
19. PDF
20. PDF
21. PDF
22. PDF
23. PDF
24. PDF
25. PDF
26. PDF
27. PDF
28. PDF
29. PDF
30. PDF
31. PDF
32. PDF
33. PDF
34. CV
35. PDF
36. PDF
37. PDF