Facultatea de Științe Economice

este structurata in doua departamente:

  1. Departamentul de Finanțe și contabilitate (F.C.)
    Director: Conf. univ. dr. Căruntu Genu Alexandru
  2. Departamentul de Management și Administrarea Afacerilor (M.A.A.)
    Director: Conf. univ. dr. Enea Constanţa