• Programul de studii universitare de licenţă – Informatică economică