• Programul de studii universitare de licenţă – Informatică economică

Programul de studiu Informatică Economică se derulează în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice fiind patronat de Departamentul de Finanţe şi Contabilitate.

Programul de studiu a fost autorizat să funcţioneze provizoriu, începând cu anul 2016, sub denumirea Informatică Economică conform H.G. nr. 376/18.05.2016 în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice.

De la înfiinţare, specializarea este organizată ca ciclul I Bologna, pe durata de 3 ani cu 180 credite.

Programul de studiu Informatică Economică se încadrează în Domeniul de specializare Cibernetică, statistică şi informatică economică, conform H.G. nr. 376/18.05.2016 publicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 413 din 01/06/2016.