ȘCOALA DOCTORALĂ FSE

 • Regulamentul de organizare și funcționare a Școlii Doctorale de Științe Economice
 • Metodologiei de desfășurare a alegerilor și desemnare a membrilorconsiliilor și a directorilor Școlilor doctorale din UCB
 • Metodologiei de alegeri de către studenți a reprezentantului în CSD
 • Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la studiile universitare de doctorat în cadrul Școlii Doctorale de Științe Economice
 • Metodologia privind organizarea și desfășurarea procesului de susținere a tezelor de doctorat în cadrul Universității Constantin Brâncuși din Târgu Jiu
 • Ghid de elaborare a tezei de doctorat
 • Metodologia privind recunoașterea automată de către Universitatea Constantin Brâncuși din Târgu Jiu a calității de conducător de doctorat obținută în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate
 • Metodologia privind recunoașterea în Universitatea Constantin Brâncuși din Târgu Jiu a diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe sau într-un domeniu professional obținute în străinătate
 • Contract de studii pentru ciclul de studii universitare de doctorat
 • Procedurii interne de analiză și aprobare a propunerilor privind tematica programului de pregătire bazat pe studii universitare avansate emele scoase la concurs de fiecare conducător de doctorat
 • Grila de evaluare a candidaților la admiterea la doctorat la Școala Doctorală de Științe Economice
 • Metodologia cercetării ştiinţifice, etică și integritate academică și Modelarea și analiza datelor
 • Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate
 • Metodologia cercetării ştiinţifice, etică și integritate academică
 • Grila de Competențe profesionale
 • Procedură de evaluare și monitorizare internă a evoluției școlii doctorale
 • Procedură privind identificarea nevoilor precum și nivelul general de satisfacție față de programul de studii universitare de doctorat ale studenților doctoranzi