Tematică, bibliografie şi material suport pentru licenţă promoţia 2018

Economia comerţului, turismului şi serviciilor

Microeconomie Disciplină fundamentală Tematică și bibliografie
Administrarea intreprinderilor de servicii Material suport Tematică și bibliografie
Economia in servicii Material suport Tematică și bibliografie
Tehnologie hoteliera si de restaurant Material suport Tematică și bibliografie

Management

Comunicare si negociere in afaceri Material suport Tematică și bibliografie
Economie monetara si financiara Material suport Tematică și bibliografie
Management general Material suport Tematică și bibliografie
Managementul resurselor umane Material suport Tematică și bibliografie

Contabilitate și informatică de gestiune

Informatică economică Disciplină fundamentală
Bazele contabilităţii Material suport
Contabilitate financiară Material suport
Contabilitatea instituţiilor publice Material suport

Finanţe şi bănci

Sesiuni examene licenta :

Sesiunea iulie 2018:

1. Planificare sustinere licenta
Calendar
2. Calendar examen finalizare studii
Calendar
3. Acte necesare inscrierii
Acte
4. Rezultate finale licenta
PDF

Sesiunea februarie 2018:

1. Calendar examen finalizare studii
Calendar
2. Acte necesare inscrierii
Acte
3. Rezultate finale licenta
PDF

Sesiunea Iulie 2017:

1. Calendar examen finalizare studii
Calendar
2. Acte necesare inscrierii
Acte
3. Rezultate finale licenta
PDF

Sesiunea Februarie 2017:

1. Calendar examen finalizare studii
Calendar
2. Acte necesare inscrierii
Acte

Sesiunea Iulie 2016:

1. Calendar examen finalizare studii
Calendar
2. Regulament privind organizarea si desfasurarea examenelor de finalizare a studiilor 2016
Regulament
3. Metodologia privind organizarea si desfasurarea examenelor de finalizare a studiilor 2016
Metodologie
4. Rezultate finale examen licenta IULIE 2016
Rezultate

Acte necesare examenului de diplomă:

1. Cerere înscriere examen diplomă CLICK
2. Opis licenţă CLICK
3. Fişa de lichidare CLICK
4. Declaraţie plagiat semnată de coordonator CLICK
5. Declaraţie plagiat licenţă, semnată de absolvent CLICK
6. Referat apreciere lucrare de licenta CLICK