Licenţa:

Master:

  • Administrarea Afacerii în Turism și Servicii        Anul I / Anul II
  • Control, Audit și Expertiză Financiar-Contabilă    Anul I / Anul II
  • Finanțe și Guvernanță Publică Europeană     Anul I / Anul II
  • Managementul Dezvoltării Afacerilor      Anul I / Anul II