Domeniul de licenta Programul de studii
1. Administrarea Afacerilor Economia comertului, turismului si serviciilor
2. Contabilitate Contabilitate și Informatică de Gestiune
3. Finanţe
Finanţe și Bănci
4. Cibernetică, Statistică și Informatică Economică Informatică Economică
5. Management Management

Administrarea Afacerilor

1. Competenţe profesionale:

 • Realizarea prestaţiilor de servicii în comerţ, turism şi servicii;
 • Comercializarea produselor /serviciilor;
 • Gestionarea relaţiilor cu clienţii şi furnizorii;
 • Gestionarea şi alocarea resurselor materiale şi financiare;
 • Asigurarea calităţii prestaţiilor în comerţ, turism şi servicii;
 • Asistenţă în managementul resurselor umane;

2. Competenţe transversale:

 • Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă;
 • Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei;
 • Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare;

3. Locuri de muncă (ocupatii posibile – conform Registrului Naţional al Calificărilor):

 1. Logistician gestiune flux – 241301;
 2. Documentarist ordonanţare logistică –241303;
 3. Asistent comercial -241923;
 4. Analist servicii client –241922;
 5. Inspector economist comerţ şi marketing – 244104;
 6. Asistent cercetare economist – 258102;
 7. Consilier/expert/inspector/referent în comerţ şi marketing – 244104;
 8. Consilier/ expert/ inspector/referent/economist în comerţ şi marketing – 263104;
 9. Administrator hotel – 141104;
 10. Administrator societate comercială – 242111;
 11. Asistent de cercetare economist în management – 258102;
 12. Asistent de cercetare economist în management – 258110;
 13. Responsabil /Manager produs touristic;
 14. Asistent de cercetare economist în servicii;
 15. Specialist marketing în turism, agent de turism;

Contabilitate

1. Competente profesionale

 • Identificarea și înregistrarea operaţiunilor economice în contabilitatea entității/organizaţiei;
 • Utilizarea resurselor informatice în domeniul financiar-contabil;
 • Prelucrarea informaţiilor în vederea întocmirii de rapoarte financiar- contabile și/sau fiscal;
 • Determinarea și interpretarea indicatorilor economico-financiari;
 • Derularea operaţiunilor specifice controlului financiar-contabil;

2. Competenţe transversal

 • Aplicarea principiilor, normelor si valorilor eticii profesionale in cadrul propriei strategii de munca riguroasă, eficientă și responsabilă;
 • Identificarea rolurilor și responsabilităților într-o echipă plurispecializată și aplicarea de tehnici de relaționare și muncă eficienta in cadrul echipei;
 • Identificarea oportunităților de formare continua și valorificarea eficientă a resurselor și tehnicilor de învățare pentru propria dezvoltare;

3. Locuri de muncă

 • Cenzor – 241101;
 • Comisar garda financiară – 241102;
 • Consilier financiar-bancar – 241103;
 • Expert contabil-verificator – 241105;
 • Revizor contabil – 241109;
 • Referent de specialitate financiar-contabilitate – 241110;
 • Consultant bugetar – 241112;
 • Administrator credite – 241119;
 • Lichidator – 241122;
 • Auditor intern – 241125;
 • Analist preţ de revenire/costuri – 241126;
 • Controlor de gestiune – 241127;
 • Ofiţer bancar (credite, marketing, produse şi servicii bancare) – 241508;
 • Auditor intern în sectorul public – 241961;
 • Analist – 213101;
 • Consultant în informatică – 213104;
 • Administrator baze de date – 213903;
 • Consilier/expert/inspector/referent/economist în gestiunea economică – 244106;
 • Inspector taxe şi impozite (studii superioare);
 • Economist –contabil;

Finanţe

1. Competențe profesionale

 • Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară în entităţile/organizaţii-le private şi publice;
 • Culegerea, analiza şi interpretarea de date şi informaţii referitoare la probleme economico-financiare;
 • Realizarea de lucrări de natură economi- co-financiară la nivelul entităţilor/organizaţiilor private şi publice;
 • Execuţia de operaţiuni şi tranzacţii financiare specifice entităţilor/organizaţiilor private şi publice;
 • Implementarea planurilor şi bugetelor la nivelul entităţilor/organizaţiilor private şi publice;
 • Aplicarea deciziilor financiare în cadrul entităţilor/organizaţiilor private şi publice;

2. Competenţe transversal

 • Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă;
 • Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei;
 • Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare;

3. Locuri de muncă

 • Comisar garda financiară – 241102;
 • Controlor tezaur – 241104;
 • Inspector financiar-bancar – 241107;
 • Inspector asigurări – 241108;
 • Referent de specialitate financiar-contabilitate – 241110;
 • Dealer – 241113;
 • Analist investiţii – 241115;
 • Consultant plasamente valori mobiliare – 241117;
 • Agent capital de risc – 241118;
 • Consultant fiscal – 241129;
 • Economist bancă – 241502;
 • Ofiţer bancar (credite, marketing, produse şi servicii bancare) – 241508;
 • Administrator bancar/produs leasing – 241509;
 • Referent bancar/societate leasing – 241514;
 • Inspector de specialitate asigurări – 241601;
 • Inspector de specialitate subscriere – 241602;
 • Referent de specialitate asigurări – 241603;
 • Inspector de risc – 241606;
 • Specialist sistem asigurări – 241609;
 • Expert/inspector vamal – 241907;
 • Controlor vamal, controlor pentru datoria vamală, agent vamal (studii superioare) – 241920;
 • Analist financiar – 241943;
 • Asistent analist – 241947;
 • Consilier/expert/inspector/referent/economist în economia mediului – 244103;
 • Administrator financiar (patrimoniu) studii sup. – 244111;
 • Consilier financiar-bancar – 241103;
 • Expert financiar-bancar – 241106;
 • Operator ghişeu bancă;
 • Agent servicii financiare;
 • Operator de trezorerie;
 • Operator schimb valutar;
 • Consilier client;
 • Asistent de specialitate financiar-contabilă;
 • Asistent de specialitate în asigurări;
 • Ofiţer credite;
 • Ofiţer de Cont Operator ghişeu bancă;
 • Agent pentru servicii de investiţii financiare;
 • Operator de trezorerie;
 • Operator schimb valutar;
 • Consilier Clienţi;
 • Specialist pieţe reglementate;
 • Agent de servicii de investitii financiare ASIF;
 • Reprezentant control intern RCI;
 • Consultant de investiţii CI;

Informatică Economică

1. Competențe profesionale

 • Utilizarea conceptelor, teoriilor, principiilor și metodelor de investigare a fenomenelor și proceselor economice;
 • Utilizarea eficientă a resurselor sistemelor calcul, de operare și ale Internetului;
 • Utilizarea adecvată a produselor software de birotică pentru soluţionarea de probleme specific;
 • Dezvoltarea de componente pentru produse software, folosind structuri de date, algoritmi, tehnici si limbaje de programare evaluate;
 • Dezvoltarea de aplicaţii informatice care utilizează baze de date, resurse multimedia si tehnologii client-server/servicii web;
 • Actualizarea sistemelor informaţionale / sistemelor informatice si aplicaţiilor ERP;

2. Competenţe transversal

 • Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor de etică profesională în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă;
 • Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei;
 • Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare;

3. Locuri de muncă

Management

1. Competente profesionale

 • Identificarea, analiza şi gestionarea elementelor care definesc mediul intern şi extern al oranizaţiei prin diagnosticare şi analiză SWOT;
 • Elaborarea şi implementarea de strategii şi politici ale organizaţiei;
 • Elaborarea şi implementarea sistemului managerial şi a sibsistemelor sale (alocare şi realocare de resurse şi activităţi);
 • Identificarea, selectarea şi utilizarea modalităţilor de previzionare, organozare, coordonare, antrenare şi control evaluare;
 • Fundamentarea, adoptarea şi implementarea deciziilor pentru organizaţii de mică complexitate (în ansamblu sau pe o componentă);
 • Utilizarea bazelor de date, informaţii şi cunoştinţe în aplicarea metodelor, tehnicilor şi procedurilor manageriale;

2. Competenţe transversale

 • Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii  profesionale în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă;
 • Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei;
 • Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare

3. Locuri de muncă

 1. Consilier/expert/inspector/referent/economist în management –  244101;
 2. Auditor intern – 241125;
 3. Asistent de cercetare/economist în management –  258102;
 4. Specialist resurse umane – 241216;
 5. Planificator/specialist plan sinteze – 241927;
 6. Auditor intern – 241125;
 7. Logistician gestiune flux – 241301;
 8. Documentarist ordonare logistică – 241303;
 9. Manager de operaţiuni – 241504;
 10. Manager de produs – 241938;
 11. Manager relaţii cu furnizorii 132451;
 12. Manager de proiect – 241919;
 13. Manager al sistemului de management al calităţii – 242302;
 14. Manager de organizaţie;
 15. Manager întreprinzător;
 16. Manager pe domenii;
 17. Manager de compartiment;
 18. Asistent manager cu studii superioare;
 19. Consilier în management;
 20. Specialist în management (planificator, organizator, auditor);
 21. Consultant în management;
 22. Formator în management;
 23. Manager de organizaţie;
 24. Manager întreprinzător;