Acte necesare examenului de finalizare a studiilor:

1. Opis licenta facultate
2. Opis masterat facultate