Biblioteca Centrală Universitară „Tudor Arghezi” indeplineşte condiţiile necesare satisfacerii intereselor de studiu, lectură şi informare, deţinând un fond de carte de 120.000 de volume şi 66 de abonamente la periodice româneşti şi străine.
Utilizează unul dintre cele mai performante instrumente de software destinate bibliotecilor.
În sprijinul studenţilor Universităţii „Constantin Brâncuşi”, alături de Biblioteca Centrală Universitară „Tudor Arghezi” funcţionează şi 5 filiale: Biblioteca Facultăţii de Relaţii Internaţionale, Drept şi Ştiinţe Administrative (2 sedii), Biblioteca Facultăţii de Inginerie, Biblioteca Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerii, Biblioteca Facultăţii de Ştiinţe Medicale şi Comportamentale.
Web: http://www.utgjiu.ro/biblioteca/index.php

Biblioteca universitara Tudor Arghezi

Cum pot avea acces în bibliotecă?
Accesul se realizează pe baza unui carnet de cititor unic şi netransmisibil.Aceasta se eliberează pe baza carnetului de student vizat la zi pentru studenţii din anul ll,lll şi pe baza unei adeverinţe de student pentru studenţii din anul l.Studenţii vor prezenta de asemenea cartea de identitate sau paşaportul pentru legalitatea datelor în verea introducerii în baza de date.
Carnetul de cititor se eliberează atât la sediul Bibliotecii ,,Tudor Arghezi”cât şi la bibliotecile filiale.
Cum găsesc publicaţiile de care am nevoie?
caută în cataloagele tradiţionale
accesează: http://biblioteca.utgjiu.ro/Liberty3 şi cauţi după unul din cuvintele https://skymagzine.com/suits-episodes-a-comprehensive-guide-to-the-iconic-legal-drama-series.html cheie:titlul, autor, editură,întreabă bibliotecarul
Cum pot împrumuta publicaţii acasă?

Atât de la Biblioteca ,,Tudor Arghezi” cât şi Bibliotecile filiale oferă posibilitatea fiecărui student de a împrumuta publicaţii pentru acasă pe o perioadă de 3 săptămâni cu drept de prelungire încă o săptămână. Nu se împrumută unicatele, acestea pot fi studiate doar în sălile de lectură.
Cum pot împrumuta publicaţii pe care biblioteca nu le deţine?

Prin intermediul serviciului de împrumut interbibliotecar intern şi internaţional pe baza unui buletin de cerere.
Unde? la Biblioteca universitară ,,Tudor Arghezi”dar şi la Bibliotecile filiale.
Ce săli de lectură există în bibliotecă?
Atât la Biblioteca universitară ,,Tudor Arghezi”dar şi la bibliotecile filiale există săli de lectură.
Ce alte servicii mai am la dispoziţie?
– acces la baze de date proprii şi abonate (Anelis Plus)
– acces la internet
– referinţe prin email
– bibliografii la cerere
Serviciile oferite de către Biblioteca Universităţii sunt gratuite.

Constituită în timp, paralel cu dezvoltarea unor facultăţi şi specializări noi, Biblioteca Universitară „Tudor Arghezi” are un caracter enciclopedic acoperind practic un vast câmp de domenii:

 • inginerie (automatica, calculatoare, electronica, energetica, protectia mediului, inginerie industriala)
 • informatică
 • matematică
 • fizică
 • chimie
 • ştiinţe economice
 • lingvistică
 • filosofie
 • ştiinţe juridice
 • medicină
 • ştiinţe social-politice
 • educaţie fizică şi sport
 • artă şi cultură

Biblioteca universitara Tudor Arghezi

Program de funcţionare
LUNI : 08:00 – 20:00
MARŢI : 08:00 – 20:00
MIERCURI: 08:00 – 20:00
JOI : 08:00 – 20:00
VINERI : 08:00 – 18:00
SAMBATA : 08:00 – 14:00

Documente necesare înscrierii

 • carte de identitate
 • carnet de student vizat
 • adeverinţă de salariat (în cazul utilizatorilor din afara universităţii)